ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის
ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის
ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის

პროექტის შესახებ

"ახალგაზრდების განვითარება ეფექტიანი დებატებისათვის” USAID-ის მმართველობა განვითარებისათვის G4G-ის მიერ დაფინანსებული პროექტია, რომელსაც ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი ICDC ახოციელებს.პროექტის მიზანია ახალგაზრდებისათვის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარება ეფექტიანი დებატებისათვის.პროექტი,  საქართველოში  განხორციელებული, მსგავსი ინიციატივებისაგან სრულიად განსხვავებული შინაარსისა და თანამედროვე, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებზე დაფუძნებული ინცოვაციური მეთოდოლოგიებზეა აგებული. განაგრძეთ კითხვა

 

პროექტს "ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის" ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის პროექტის "მმართველობა განვითარებისათვის“ – (G4G) მხარდაჭერით ახორციელებს ააიპ "ინსტიტიუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი“

პროექტის მხარდამჭერები