"სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის“

პროექტი ხორციელდება ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის” - ICDC (Institutional and Capacity Development Center) მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის USAID Economic Security Program (DAI) მხარდაჭერით და დაფინანსებით.
პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანს წარმოადგენს ერთის მხრივ ახალგაზრდების სამუშაოსთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა სტაჟირების გზით, მეორეს მხრივ კი სხვადასხვა სექტორების კვალიფიციური ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფა, ახალგაზრდებსა და დამსაქმებლებს შორის საქმიანი ურთიერთობების (ქსელის) განვითარების განვითარება. განაგრძეთ კითხვა

ხშირად დასმული კითხვები

 
 

პროექტს "ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის" ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის პროექტის "მმართველობა განვითარებისათვის“ – (G4G) მხარდაჭერით ახორციელებს ააიპ "ინსტიტიუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი“