ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის
ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის
ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის
პროექტის შესახებ

პროექტის მიზანია ახალგაზრდების (სტუდენტების) შესაძლებლობების განვითარება და მათი მომზადება ეფექტური დებატებისთვის.

ტრენინგების, ქოუჩინგ სესიების, საჯარო ლექციების, სახელმწიფო და კერძო სექტორის მაღალი რგოლის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრების მეშვეობით მათი პროფესიული და პრაქტიკული ცოდნების, ასევე მნიშვნელოვანი სპეციფიკური უნარების განვითარება. როგორიც არის: კრიტიკული აზროვნების უნარი; ორგანიზებულობა და დინამიურობა საჯარო გამოსვლების დროს; საკუთარი პოზიციის ეფექტურად წარმოდგენა; წინააღმდეგობრივი საკითხების ცივილიზებული გზით განხილვის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარების გამომუშავება; ოპონენტების ურთერთნდობა; კონკრეტულ თემატიკაზე ცოდნის შეძენა და საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება. განაგრძეთ კითხვა

 

პროექტში მონაწილეობისთვის გთხოვთ შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა

პროექტის მხარდამჭერები