.

ჩვენი სახლი

 

“ინსტიტუციური და შესაძლებლობების  განვითარების ცენტრის“ _ ICDC  სამუშაო სივრცეს წარმოადგენს  Home • სახლი

რა არის Home?

Home - არის განვითარების პლატფორმა, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადამიანებს გამოიყენონ მათი პოტენციალი უკეთესი მომავალისათვის.   
საკუთარი პოტენციალის  და შესაძლებლობების,  მიზნის მიღწევის  გზების და საშუალებების იდენტიფიცირება,  

Home target groups - ახალგაზრდები, ქალები და მოწყვლადი ჯგუფები (Needs People) 

Home ღირებულებები

Home –ის კონცეფცია ეფუძნება ღირებულებებს რომელიც თანხვედრაშია   საქმიანობის მიზანთან -  დაეხმაროს ადამიანებს მათი შესაძლებლობების განვითარებაში, პოზიტიური ცვლილებებისათვის.  Home –ის ღირებულებებია:  მხარდაჭერაგანვითარება, გაზიარება, თანასწორობა, პასუხისმგებლობა  

Home-ის დაპირებაა - ჩვენ ვქმნით შესაძლებლობებს განვითარებისა და ცვლილებებისათვის!

Home moto - დამეხმარე, რომ დაგეხმარო

ჩენი სახლი   alt