.
გუნდი


"ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის" (ICDC) დამფუძნებელი.
"ადამიანური რესურსების პროფესიონალთა ასოციაციის" - HRPA • Georgia-ს დამფუძნებელი და პრეზიდენტი;
სტრატეგიული საკონსულტაციო კომპანია Human & Institutional Capacity Development Center-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი.

სერგოს გააჩნია 15 წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტის სფეროში, წარმატებული ინსტიტუციებისა ჩამოყალიბებასა და HR და OD სისტემების განვითარებაში. სერგო იკავებდა დირექტორის პოზიციას“საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში”, ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია „კრისტალის“ ადამიანებისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორის პოზიციას.

საჯარო, კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ადამიანური რესურსების მართვის, კარიერული და პროფესიული განვითარებისა და პროექტების მართვის 12 წლიანი გამოცდილება.
განხორციელებული აქვს ადამიანური რესურსების მართვის ინოვაციური სისტემის დანერგვის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტები საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში. აქტიურად საქმიანობს ადამიანების განვითარების (ტრეინინგები და ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამები) დარგების განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით. იგი არის სწავლების მეთოდოლოგის, ეკონომიკური რეაბილიტაციისა და დასაქმების მიმართულებით რამდენიმე სახელმძღვანელოს ავტორი..

The European Union for Georgia - ევროკავშირი საქართველოსთვის პროექტის «სახელმწიფო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში»(Support to the Public Administration Reform in Georgia) უფროსი ექსპერტი სამუშაო ძალის სტრატეგიული დაგეგმის საკითხებში.

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის USAID Economic Security Program (DAI) მხარდაჭერით და დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის "სტაჟირების და სამუშაო