.

სერგო ნოზაძე


"ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის" (ICDC) დამფუძნებელი.
"ადამიანური რესურსების პროფესიონალთა ასოციაციის" - HRPA • Georgia-ს დამფუძნებელი და პრეზიდენტი;
სტრატეგიული საკონსულტაციო კომპანია Human & Institutional Capacity Development Center-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი.

სერგოს გააჩნია 15 წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტის სფეროში, წარმატებული ინსტიტუციებისა ჩამოყალიბებასა და HR და OD სისტემების განვითარებაში. სერგო იკავებდა დირექტორის პოზიციას“საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში”, ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია „კრისტალის“ ადამიანებისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორის პოზიციას.

HR-ის ხელმძღვანელის პოზიციას - "ბანკ რესპუბლიკაში" - ჯგუფი Societe Generale. არის ისეთი ორგანიზაციებისდამფუძნებელი,როგორებიცაა “ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი” (HICDC), “ტრეინინგებისა და განვითარების ასოციაცია” (ATD), “საქართაველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აკადემია” (GCCI Academy) და "პროფესიული განათლების განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი" (VET).

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის USAID Economic Security Program (DAI) მხარდაჭერით და დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის „სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშემწყობა სტუდენტებისთვის“ დასაქმების მიმართულების ექსპერტი.

სერგოს ასევე გააჩნია მნიშვნელოვანი გამოცდილება შემდეგ სფეროებში: სტრატეგიული ტალანტების მენეჯმენტი, სტრატეგიული HR ბიზნეს პარტნიორობა, სტრატეგიული ქონსალთინგი და ედვაიზინგი, ადამიანებისა და ორგანიზაციული განვითარება, სტრატეგიული მენტორობა, კორპორატიული სტრატეგიული დაგეგმარება, ლიდერობის და მართვის სისტემების განვითარება, სტრატეგიული ცვლილებისა და ორგანიზაციული ტრანსფორმაციების მენეჯმენტი.