.

დაგეგმილი ღონისძიებების კალენდარი

თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო

პერიოდი 2018 წლის 9 თებერვალი - 16 მარტი - შესარჩევი ეტაპი.

სადაც ჟიური გამოავლენს 50 რჩეულ კონკურსანტს, რომლებსაც პროექტის "რეზიდენტის" სტატუსი მიენიჭებათ.

“რეზიდენტები“ გაივლიან ინტენსიურ ტრეინინგებს, მასტერ კალსებსა და ქიუჩინგ სესიებს, თეორიულ და პრაქტიკული უნარების განსავითარებლად

ტრენინგების ხანგრძლივობა 13 დღე

- ტრენინგი დებატების ტექნიკებზე- 5 დღე,
- “Soft skills” ტრენინგები - 8 დღე
მოლაპარაკებების წარმოება;
ბიზნეს კომუნიკაცია;
პრეზენტაციის უნარები;
საჯარო გამოსვლის ტექნიკები;
დროის მართვა და სხვა

პერიოდი 2018 წლის 27 მარტი- 25 მაისი

პრეზიდენტის სასახლეში პროექტის ოფიციალური გახსნა ტრენინგების ციკლი დებატების ტექნიკებსა და soft სქილებში

“რეზიდენტები“ გაივლიან ინტენსიურ ტრეინინგებს, მასტერ კალსებსა და ქიუჩინგ სესიებს, თეორიულ და პრაქტიკული უნარების განსავითარებლად

ტრენინგების ხანგრძლივობა 13 დღე

- ტრენინგი დებატების ტექნიკებზე- 5 დღე,
- “Soft skills” ტრენინგები - 8 დღე

მოლაპარაკებების წარმოება;
ბიზნეს კომუნიკაცია;
პრეზენტაციის უნარები;
საჯარო გამოსვლის ტექნიკები;
დროის მართვა და სხვა

პერიოდი 25 მაისი -25 ივნისი -  შუალედური დებადების ჩატარება

პერიოდი 25 ივნისი 25 ივლისი
ტრენინგები G4G-ის რეფორმებზე
სამუშაო შეხვედრები საჯარო და კერძო სტრუქტურებში,
ქოუჩინგ სესიები და მასტერ კლასები, საჯარო ლექციები

ტრენინგები G4G-ის რეფორმებზე
სამუშაო შეხვედრები საჯარო და კერძო სტრუქტურებში,
ქოუჩინგ სესიები და მასტერ კლასები, საჯარო ლექციები

25 ივლისი 20 აგვისტო
მონაწილეების ჯგუფებად დაყოფა
ჯგუფების მენტორობა
ფინალური დებატების განხორციელება.