.

მარიამ ჯაში - პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე

პროექტის მხარდამჭერი