.
მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
Institutional and Capacity Development Center – ICDC აქტიურ სამუშაო პროცეშია და ახორციელებს შეხვედრებს ბიზნეს ასოციაციებთან პროექტის ფარგლებში: ”ბიზნეს ასოციაციების, სავაჭრო პალატების, კლასტერებისა და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერება“.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
ბიზნეს ასოციაციების განვითარების მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე საერთაშორისო ექსპერტმა კამელია ბულატმა, ICDC-ის გუნდთან ერთად სამუშაო შეხვედრები გამართა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
წარმატებით მიმდინარეობს უმნიშვნელოვანესი პროექტი ”ბიზნეს ასოციაციების, სავაჭრო პალატების, კლასტერებისა და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერება“.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
"Institutional and Capacity Development Center – ICDC-მა ბიზნეს ასოციაციების განვითარების მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელება დაიწყო!